Като фирма професионалист в областта на откриване на течове в София и София област ние разполагаме с най-модерното оборудване и специализирана техника за установяване на наличие на всякакви течове.

Нашият успех се дължи на обширните ни познания за строителството и дългогодишния ни опит в областта на ВиК инсталациите, съчетан с използването на най-модерните, успешно приложими методи за откриване на скрити течове.

Имаме възможност да установим с голяма прецизност Вашия скрит теч в бетон или естествена почва в дълбочина до 3м на водопроводната инсталация. Независимо от вида на водопроводните тръби.

Тази технология е приложима за трудно устовяващи течове, където Термографията, като технология е безсилна и неприложима за откриване на Вашия теч.

Приложение:

  • Течове от улична водопроводна инсталация
  • Течове в/на дворове в къщи, вили, хотели, административни или производствени помещения 
  • Течове в подземни гаражи
  • Течове от басейни

Кога да ни потърсите:

  • Неоправдано повишване на битови разходи за водоснабдяване в къщи, вили, хотели, административни или производствени помещения
  • ВиК доставчика не се ангажира с установяване на водозагубата

откриване на подземни течове